Hållbar arbetsgivare

Vi tror på att göra skillnad. Att väcka nyfikenhet och skapa möten mellan människor, kulturer och förhållningssätt. För vi vet att resor bygger broar, ökar förståelse och minskar fördomar. Vi finns för att få människor att fortsätta upptäcka och för att nå dit är engagerade och välmående medarbetare det viktigaste vi har.

Hållbar

arbetsgivare
Vi tror på att göra skillnad. Att väcka nyfikenhet och skapa möten mellan människor, kulturer och förhållningssätt. För vi vet att resor bygger broar, ökar förståelse och minskar fördomar. Vi finns för att få människor att fortsätta upptäcka och för att nå dit är engagerade och välmående medarbetare det viktigaste vi har.

Rätt förutsättningar ger

medarbetare som mår bra

Vårt sociala ansvarstagande som arbetsgivare handlar om att erbjuda en hållbar och stimulerande arbetsmiljö som skapar förutsättningar för våra medarbetares välmående. Vi vill vara en arbetsgivare som står för trygghet, utveckling och en lustfylld tillvaro. En arbetsgivare som skapar möjligheter för våra medarbetare att fortsätta upptäcka. Och vi tror att en kultur präglad av våra värderingar respekt, kompetens och energi är en viktig del för att nå dit.

Rätt förutsättningar ger

medarbetare som mår bra

Vårt sociala ansvarstagande som arbetsgivare handlar om att erbjuda en hållbar och stimulerande arbetsmiljö som skapar förutsättningar för våra medarbetares välmående. Vi vill vara en arbetsgivare som står för trygghet, utveckling och en lustfylld tillvaro. En arbetsgivare som skapar möjligheter för våra medarbetare att fortsätta upptäcka. Och vi tror att en kultur präglad av våra värderingar respekt, kompetens och energi är en viktig del för att nå dit.

Trygghet

För oss är det viktigt att vara en stabil arbetsgivare som tänker långsiktigt i allt vi gör. Vi tror att respekt och förtroende är grundläggande villkor för engagemang och framgång. Vi har tilltro för våra medarbetares förmåga och i vår prestigelösa kultur finns stor möjlighet att påverka de beslut som tas. Vi vill att det vi gör känns rätt i magen och lever sedan företagets start efter mottot att vilja väl. Vi är helt enkelt schyssta mot varandra. Vi visar omtanke och är måna om att olikheter respekteras. Att vara nyfikna på våra medarbetare ser vi som en självklarhet och vi vill kunna ge var och en av dem en plats där dennes personlighet kommer till sin rätt.

Trygghet

För oss är det viktigt att vara en stabil arbetsgivare som tänker långsiktigt i allt vi gör. Vi tror att respekt och förtroende är grundläggande villkor för engagemang och framgång. Vi har tilltro för våra medarbetares förmåga och i vår prestigelösa kultur finns stor möjlighet att påverka de beslut som tas. Vi vill att det vi gör känns rätt i magen och lever sedan företagets start efter mottot att vilja väl. Vi är helt enkelt schyssta mot varandra. Vi visar omtanke och är måna om att olikheter respekteras. Att vara nyfikna på våra medarbetare ser vi som en självklarhet och vi vill kunna ge var och en av dem en plats där dennes personlighet kommer till sin rätt.

Utveckling

Att vara nyfikna är vår drivkraft och våra medarbetares kompetens är det som hjälper våra kunder att fortsätta upptäcka. Vi är därför måna om att skapa förutsättningar för både professionell och personlig utveckling. Tillsammans kan vi nästan allt om resande och var för sig har våra medarbetare förmånen att kunna fördjupa sig inom det de är mest nyfikna på. Vi förenar helt enkelt nytta med nöje. Vi utmanar våra medarbetare att växa genom att ta eget ansvar för sin utveckling. Samtidigt får de givetvis stöd av engagerade ledare och vår egen Akademi – en gedigen central kompetensutvecklingshubb som 2017 erbjöd 142 utbildningstillfällen. Vi uppmanar till rörlighet inom koncernen och har många medarbetare som vuxit genom att utmanas på nya positioner eller i spännande projekt.

Utveckling

Att vara nyfikna är vår drivkraft och våra medarbetares kompetens är det som hjälper våra kunder att fortsätta upptäcka. Vi är därför måna om att skapa förutsättningar för både professionell och personlig utveckling. Tillsammans kan vi nästan allt om resande och var för sig har våra medarbetare förmånen att kunna fördjupa sig inom det de är mest nyfikna på. Vi förenar helt enkelt nytta med nöje. Vi utmanar våra medarbetare att växa genom att ta eget ansvar för sin utveckling. Samtidigt får de givetvis stöd av engagerade ledare och vår egen Akademi – en gedigen central kompetensutvecklingshubb som 2017 erbjöd 142 utbildningstillfällen. Vi uppmanar till rörlighet inom koncernen och har många medarbetare som vuxit genom att utmanas på nya positioner eller i spännande projekt.

Frekventa pulsmätningar

ger aktuell överblick

För att säkra en stimulerande och hållbar arbetsmiljö använder vi korta pulsmätningar som varje vecka tar temperaturen inom företaget. På så sätt kan vi snabbt fånga upp och agera på frågor kopplade till våra medarbetares arbetsmiljö. Det ger oss också möjlighet till diskussioner med våra medarbetare om deras motivation och engagemang på jobbet.

 

Henrik Larsson,
HR Director, Resia Travel Group

Frekventa pulsmätningar

ger aktuell överblick

För att säkra en stimulerande och hållbar arbetsmiljö använder vi korta pulsmätningar som varje vecka tar temperaturen inom företaget. På så sätt kan vi snabbt fånga upp och agera på frågor kopplade till våra medarbetares arbetsmiljö. Det ger oss också möjlighet till diskussioner med våra medarbetare om deras motivation och engagemang på jobbet.

 

Henrik Larsson, HR Director,
Resia Travel Group

Frekventa pulsmätningar

ger aktuell överblick

För att säkra en stimulerande och hållbar arbetsmiljö använder vi korta pulsmätningar som varje vecka tar temperaturen inom företaget. På så sätt kan vi snabbt fånga upp och agera på frågor kopplade till våra medarbetares arbetsmiljö. Det ger oss också möjlighet till diskussioner med våra medarbetare om deras motivation och engagemang på jobbet.

 

Henrik Larsson, HR Director,
Resia Travel Group

Energi

Vi älskar resor! Och vi älskar att sätta våra kunders upptäckarlust i fokus. Med förmånen att få jobba med så härliga produkter som resor kommer en energi som är tydlig hos våra medarbetare. Men det hänger inte bara på det vi säljer utan också på vilka vi väljer att vara. Vi vet att energi smittar och tar aktivt ansvar för att sprida det. Det är det som gör att vi frågar den där extra frågan, att vi alltid kikar runt hörnet, att vi hjälper varandra framåt och att vi på så sätt skapar en lustfylld tillvaro. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet och vi är måna om att främja en arbetsmiljö präglad av glädje, fart och framåtanda.

Energi

Vi älskar resor! Och vi älskar att sätta våra kunders upptäckarlust i fokus. Med förmånen att få jobba med så härliga produkter som resor kommer en energi som är tydlig hos våra medarbetare. Men det hänger inte bara på det vi säljer utan också på vilka vi väljer att vara. Vi vet att energi smittar och tar aktivt ansvar för att sprida det. Det är det som gör att vi frågar den där extra frågan, att vi alltid kikar runt hörnet, att vi hjälper varandra framåt och att vi på så sätt skapar en lustfylld tillvaro. För oss är det viktigt att ha kul på jobbet och vi är måna om att främja en arbetsmiljö präglad av glädje, fart och framåtanda.