Hållbarhetsvision

Vi vill tillsammans med leverantörer, partners och resenärer verka för ett hållbart resande och bidra till turismens positiva effekter. Genom att erbjuda kompetens och reselösningar som möjliggör ett hållbart resande vill vi underlätta för våra kunder att göra aktiva och medvetna val. Med ett värdebaserat förhållningssätt i allt vi gör vill vi skapa en hållbar grund för vårt agerande och vår affär.

Hållbarhetsvision

Vi vill tillsammans med leverantörer, partners och resenärer verka för ett hållbart resande och bidra till turismens positiva effekter. Genom att erbjuda kompetens och reselösningar som möjliggör ett hållbart resande vill vi underlätta för våra kunder att göra aktiva och medvetna val. Med ett värdebaserat förhållningssätt i allt vi gör vill vi skapa en hållbar grund för vårt agerande och vår affär.

GENOM ATT TÄNKA IGENOM
RESAN OCH AKTIVT GÖRA
SMÅ MEDVETNA VAL, KAN
VI ALLA BIDRA TILL ATT
RESA MER HÅLLBART.

Eva Moen Adolfsson
CEO Resia Travel Group

GENOM ATT TÄNKA IGENOM
RESAN OCH AKTIVT GÖRA
SMÅ  MEDVETNA VAL, KAN
VI ALLA BIDRA TILL ATT
RESA MER HÅLLBART.

Eva Moen Adolfsson
CEO Resia Travel Group

Tillsammans för ett

hållbart resande

Tillsammans för ett hållbart resande

Tillsammans för ett

hållbart resande

Så länge det finns nya saker att se, nya smaker att smaka på och nya stigar att trampa kommer vi fortsätta upptäcka. En bättre resa. Ett mänskligare möte. En bättre affär. Vi kommer att fortsätta resa, både för att få nya upplevelser under våra semesterdagar och för att genom bra möten utveckla våra affärer. Inom Resia Travel Group arbetar vi för att det mötet vi är med och skapar – mötet mellan människor, olika nationaliteter och kulturer – sker med respekt för vår omvärld. För att vi, tillsammans med våra medarbetare, leverantörer, partners och resenärer, ska agera ansvarsfullt utifrån ett lånsiktigt perspektiv. Både när det gäller miljö, sociala frågor och etik.

 

För en hållbar utveckling behöver vi i branschen bli bättre tillsammans. Vi behöver en gemensam syn på ansvarstagande. Vi behöver tekniska lösningar och ett snabbare skifte till alternativa bränslen. Vi behöver utveckla och synliggöra hållbara reselösningar och fler alternativ. Och vi behöver sprida kunskapen om hur man kan uppträda som resenär och turist för att själv gör medvetna val som leder till ett hållbart resande.  Det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad.  I vår hållbarhetsvision har vi tagit ut riktlinjen för hur vi vill bidra till ett mer hållbart resande.

 

Eva Moen Adolfsson,
CEO Resia Travel Group

Så länge det finns nya saker att se, nya smaker att smaka på och nya stigar att trampa kommer vi fortsätta upptäcka. En bättre resa. Ett mänskligare möte. En bättre affär. Vi kommer att fortsätta resa, både för att få nya upplevelser under våra semesterdagar och för att genom bra möten utveckla våra affärer.

 

Långsiktigt ansvar
Inom Resia Travel Group arbetar vi för att det mötet vi är med och skapar – mötet mellan människor, olika nationaliteter och kulturer – sker med respekt för vår omvärld. För att vi, tillsammans med våra medarbetare, leverantörer, partners och resenärer, ska agera ansvarsfullt utifrån ett lånsiktigt perspektiv. Både när det gäller miljö, sociala frågor och etik.

 

Medvetna val
För en hållbar utveckling behöver vi i branschen bli bättre tillsammans. Vi behöver en gemensam syn på ansvarstagande. Vi behöver tekniska lösningar och ett snabbare skifte till alternativa bränslen. Vi behöver utveckla och synliggöra hållbara reselösningar och fler alternativ. Och vi behöver sprida kunskapen om hur man kan uppträda som resenär och turist för att själv gör medvetna val som leder till ett hållbart resande.  Det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad.  I vår hållbarhetsvision har vi tagit ut riktlinjen för hur vi vill bidra till ett mer hållbart resande.

 

Eva Moen Adolfsson,
CEO Resia Travel Group

Så länge det finns nya saker att se, nya smaker att smaka på och nya stigar att trampa kommer vi fortsätta upptäcka. En bättre resa. Ett mänskligare möte. En bättre affär. Vi kommer att fortsätta resa, både för att få nya upplevelser under våra semesterdagar och för att genom bra möten utveckla våra affärer. Inom Resia Travel Group arbetar vi för att det mötet vi är med och skapar – mötet mellan människor, olika nationaliteter och kulturer – sker med respekt för vår omvärld. För att vi, tillsammans med våra medarbetare, leverantörer, partners och resenärer, ska agera ansvarsfullt utifrån ett lånsiktigt perspektiv. Både när det gäller miljö, sociala frågor och etik.

 

För en hållbar utveckling behöver vi i branschen bli bättre tillsammans. Vi behöver en gemensam syn på ansvarstagande. Vi behöver tekniska lösningar och ett snabbare skifte till alternativa bränslen. Vi behöver utveckla och synliggöra hållbara reselösningar och fler alternativ. Och vi behöver sprida kunskapen om hur man kan uppträda som resenär och turist för att själv gör medvetna val som leder till ett hållbart resande.  Det är bara tillsammans som vi kan göra skillnad.  I vår hållbarhetsvision har vi tagit ut riktlinjen för hur vi vill bidra till ett mer hållbart resande.

 

Eva Moen Adolfsson,
CEO Resia Travel Group

Tillsvidareanställningar

94%

av våra medarbetare har
en tillsvidareanställning

Deltidstjänster

35%

av våra medarbetare
jobbar deltid*

Styrelse (%)

33/67

Kvinnor   /   Män

Ledningsgrupp (%)

50/50

Kvinnor   /   Män

Chefer (%)

65/35

Kvinnor   /   Män

Medarbetare (%)

81/19

Kvinnor   /   Män

Samarbete en förutsättning

Vårt kunderbjudande bygger på samarbete med leverantörer, då vi till största del är återförsäljare av deras produkter. Samverkan inom branschen och mellan aktörer är därför viktigt för att driva förändring.

Samarbete

en förutsättning

Vårt kunderbjudande bygger på samarbete med leverantörer, då vi till största del är återförsäljare av deras produkter. Samverkan inom branschen och mellan aktörer är därför viktigt för att driva förändring.

Specialister inom hållbara resor

Vårt kunderbjudande bygger på våra resespecialisters kompetens och förmåga att erbjuda varje kund precis den reselösning som de önskar. I linje med kundernas efterfrågan kan vi guida de kunder som efterfrågar hållbarhet till rätt alternativ, oavsett om det gäller semesterresor eller företagsresor. Det kan omfatta allt från att vägleda kunden i frågor om klimatkompensation till att skapa ökad förståelse för hur man agerar på resmålet för att bidra till turismens positiva effekter.

Specialister inom

hållbara resor

Vårt kunderbjudande bygger på våra resespecialisters kompetens och förmåga att erbjuda varje kund precis den reselösning som de önskar. I linje med kundernas efterfrågan kan vi guida de kunder som efterfrågar hållbarhet till rätt alternativ, oavsett om det gäller semesterresor eller företagsresor. Det kan omfatta allt från att vägleda kunden i frågor om klimatkompensation till att skapa ökad förståelse för hur man agerar på resmålet för att bidra till turismens positiva effekter.

Möjlighet att bidra till hållbart resande

”Vi vill hjälpa våra kunder att upptäcka en bättre resa. En resa som är specifikt anpassad till varje kunds unika önskan. Genom rätt sortiment och resespecialister med spetskompetens inom hållbarhet ser vi en stor möjlighet att också bidra till ett mer hållbart resande.”

 

Henrik Larsson, Head of Sustainability

Möjlighet att bidra

till hållbart resande

”Vi vill hjälpa våra kunder att upptäcka en bättre resa. En resa som är specifikt anpassad till varje kunds unika önskan. Genom rätt sortiment och resespecialister med spetskompetens inom hållbarhet ser vi en stor möjlighet att också bidra till ett mer hållbart resande.”

 

Henrik Larsson, Head of Sustainability

Möjlighet att bidra

till hållbart resande

”Vi vill hjälpa våra kunder att upptäcka en bättre resa. En resa som är specifikt anpassad till varje kunds unika önskan. Genom rätt sortiment och resespecialister med spetskompetens inom hållbarhet ser vi en stor möjlighet att också bidra till ett mer hållbart resande.”

 

Henrik Larsson, Head of Sustainability

Travel Management

Genom vår tjänst Travel Management vägleder vi våra företagskunder till tjänsteresor med mindre miljöpåverkan. Tjänsteresor är ofta en stor påverkanspost för företag och genom att ta del av vår kompetens kring hållbara val, får de i oss en partner som kan hjälpa dem i deras arbete med hållbar utveckling. Det hjälper dem att nå sina egna hållbarhetsmål, minska resekostnader, bygga varumärke och skapa stolthet internt. Vi gör det genom att kartlägga deras reseprocesser, tillhandahålla miljöstatistik och identifiera vart mer hållbara lösningar kan vara ett alternativ.

Travel Management

Genom vår tjänst Travel Management vägleder vi våra företagskunder till tjänsteresor med mindre miljöpåverkan. Tjänsteresor är ofta en stor påverkanspost för företag och genom att ta del av vår kompetens kring hållbara val, får de i oss en partner som kan hjälpa dem i deras arbete med hållbar utveckling. Det hjälper dem att nå sina egna hållbarhetsmål, minska resekostnader, bygga varumärke och skapa stolthet internt. Vi gör det genom att kartlägga deras reseprocesser, tillhandahålla miljöstatistik och identifiera vart mer hållbara lösningar kan vara ett alternativ.

Köp av biobränsle via Fly Green Fund

Fly Green Fund verkar för att minska flygets miljöpåverkan genom att underlätta övergången till alternativa bränslen. Vi inledde ett samarbete med dem 2016 och kan därigenom, som första resebyrå på den svenska marknaden, erbjuda alla våra kunder möjligheten att bidra till utvecklingen av biobränsle. Bidraget baseras på det utsläpp flygresorna genererat och går till såväl inköp av biobränsle som utveckling av produktionsmetoder för biobränsle.

Köp av biobränsle

via Fly Green Fund

Fly Green Fund verkar för att minska flygets miljöpåverkan genom att underlätta övergången till alternativa bränslen. Vi inledde ett samarbete med dem 2016 och kan därigenom, som första resebyrå på den svenska marknaden, erbjuda alla våra kunder möjligheten att bidra till utvecklingen av biobränsle. Bidraget baseras på det utsläpp flygresorna genererat och går till såväl inköp av biobränsle som utveckling av produktionsmetoder för biobränsle.

Travelife

Resia Travel Group arbetar i enlighet med Travelife, ett internationellt hållbarhetssystem för hotell och reseaktörer som ägs av den ickevinstdrivande organisationen ABTA, The Travel association. Travelife arbetar med sina medlemmar för att öka deras hållbarhet. Kriterierna omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Som Travelife Partner arbetar vi kontinuerligt med vårt hållbarhetsarbete och kontrolleras med jämna mellanrum av en oberoende granskare.

Travelife

Resia Travel Group arbetar i enlighet med Travelife, ett internationellt hållbarhetssystem för hotell och reseaktörer som ägs av den ickevinstdrivande organisationen ABTA, The Travel association. Travelife arbetar med sina medlemmar för att öka deras hållbarhet. Kriterierna omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Som Travelife Partner arbetar vi kontinuerligt med vårt hållbarhetsarbete och kontrolleras med jämna mellanrum av en oberoende granskare.

Travelife

Resia Travel Group arbetar i enlighet med Travelife, ett internationellt hållbarhetssystem för hotell och reseaktörer som ägs av den ickevinstdrivande organisationen ABTA, The Travel association. Travelife arbetar med sina medlemmar för att öka deras hållbarhet. Kriterierna omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Som Travelife Partner arbetar vi kontinuerligt med vårt hållbarhetsarbete och kontrolleras med jämna mellanrum av en oberoende granskare.

Hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet inom Resia Travel Group. I rapporten sammanfattar vi det arbete som utförts under 2020 och ger dig en inblick i vår resa framåt, där vi vill arbeta för en hållbar affär och bidra till ett mer hållbart resande. Både för affärs- och semesterresenärer. Rapporten avser koncernen Resia Travel Group, och inkluderar bolagen Resia AB, Bengt-Martins AB, Bengt-Martins Rejser Aps och Resia AS.
Läs hela vår hållbarhetsredovisning

Hållbarhetsredovisning

I vår hållbarhetsredovisning kan du läsa mer om hållbarhetsarbetet inom Resia Travel Group. I rapporten sammanfattar vi det arbete som utförts under 2019 och ger dig en inblick i vår resa framåt, där vi vill arbeta för en hållbar affär och bidra till ett mer hållbart resande. Både för affärs- och semesterresenärer. Rapporten avser koncernen Resia Travel Group, och inkluderar bolagen Resia AB, Bengt-Martins AB och Bengt-Martins Rejser Aps.
Läs hela vår hållbarhetsredovisning