Hållbarhetsprinciper

Etik som en grund i kulturen

 

Vi är ett värderingsstyrt företag.  Med det menar vi att vi står för det vi gör, respekterar de vi möter och tar ansvar för en hållbar affär. I grunden för allt vårt agerande vägleds vi av våra värderingar som genomsyrar vår företagskultur och vårt hållbarhetsarbete.

Hållbarhets

principer

Etik som en grund i kulturen

 

Vi är ett värderingsstyrt företag.  Med det menar vi att vi står för det vi gör, respekterar de vi möter och tar ansvar för en hållbar affär. I grunden för allt vårt agerande vägleds vi av våra värderingar som genomsyrar vår företagskultur och vårt hållbarhetsarbete.

Travelife

Resia Travel Group arbetar i enlighet med Travelife, ett internationellt hållbarhetssystem för hotell och reseaktörer som ägs av den ickevinstdrivande organisationen ABTA, The Travel association. Travelife arbetar med sina medlemmar för att öka deras hållbarhet. Kriterierna omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Som Travelife Partner arbetar vi kontinuerligt med vårt hållbarhetsarbete och kontrolleras med jämna mellanrum av en oberoende granskare.
Resia Travel Group arbetar enligt certifieringen Travelife, ett internationellt hållbarhetssystem för hotell och reseaktörer som ägs av den ickevinstdrivande organisationen ABTA, The Travel association. Travelife arbetar med sina medlemmar för att öka deras hållbarhet. Kriterierna omfattar miljömässiga, sociala och ekonomiska aspekter. Som medlemmar arbetar vi kontinuerligt med certifieringen och kontrolleras med jämna mellanrum av en oberoende granskare.

Hållbarhetspolicy

Resia Travel Groups hållbarhetspolicy utgår från Fair Trade Centers fem principer för ansvarsfullt företagande. Den definierar hur vi på Resia Travel Group arbetar med vårt ansvar för det långsiktiga finansiella, sociala och miljömässiga resultatet av vår verksamhet. Policyn genomsyrar och integreras i alla våra aktiviteter.

Läs hela vår hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Resia Travel Groups hållbarhetspolicy utgår från Fair Trade Centers fem principer för ansvarsfullt företagande. Den definierar hur vi på Resia Travel Group arbetar med vårt ansvar för det långsiktiga finansiella, sociala och miljömässiga resultatet av vår verksamhet. Policyn genomsyrar och integreras i alla våra aktiviteter.

Läs hela vår hållbarhetspolicy

Hållbarhetspolicy

Resia Travel Groups hållbarhetspolicy utgår från Fair Trade Centers fem principer för ansvarsfullt företagande. Den definierar hur vi på Resia Travel Group arbetar med vårt ansvar för det långsiktiga finansiella, sociala och miljömässiga resultatet av vår verksamhet. Policyn genomsyrar och integreras i alla våra aktiviteter.

Läs hela vår hållbarhetspolicy

Uppförandekod

Vi är beroende av att omvärlden, våra kunder och intressenter har förtroende för oss. Det är bara genom deras fortsatta förtroende som vi kan fortsätta vara ett framgångsrikt företag. Vår uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Läs hela vår uppförandekod

Uppförandekod

Vi är beroende av att omvärlden, våra kunder och intressenter har förtroende för oss. Det är bara genom deras fortsatta förtroende som vi kan fortsätta vara ett framgångsrikt företag. Vår uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Läs hela vår uppförandekod

Uppförandekod

Vi är beroende av att omvärlden, våra kunder och intressenter har förtroende för oss. Det är bara genom deras fortsatta förtroende som vi kan fortsätta vara ett framgångsrikt företag. Vår uppförandekod tydliggör hur vi ska uppträda som affärspartner, arbetsgivare, medarbetare och samhällsaktör.

Läs hela vår uppförandekod