Bästa företagskund,

Här finner du samlad information gällande Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Bästa företagskund,

Här finner du samlad information gällande Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Senast uppdaterat 2021-01-19 kl.11:00

Frågor & Svar

Senast uppdaterat 2021-01-19 kl.11:00

Frågor & Svar

Ackordsprocessen

Vad händer nu?

Göteborgs tingsrätt beslutade om offentligt ackord i enlighet med Bolagets förslag den 18 januari 2021 för Resia AB och Resia Travel Group AB. Under vecka 4 kommer Värmlands tingsrätt att ha förhandling om offentligt ackord för Bengt-Martins AB. Så snart vi har mer information att delge uppdaterar vi informationen här.

Vhar fått ett ackordserbjudande. Vad gör vi nu?

Läs igenom de dokument som finns med i utskicket. Därefter besvarani erbjudandet och ger rekonstruktören er fullmakt via digital signeringDokumentet ska signeras med bank-ID av er firmatecknare (företag) eller ansvarig beställare (privata gruppresor) och mejlet med ackordserbjudandet ska vidarebefordras till rätt person.

Rekonstruktörens rekommendation är att tacka ja. Ett ackord ger bättre villkor för er än de ni får vid en eventuell konkurs.

Har ni frågor kring innehållet eller tillvägagångssättet för signering kontaktar ni er kontaktperson på det lokala kontoret där ni köpt er resa eller konferens.

Varför får vi ett ackordserbjudande istället för full återbetalning?

Vi beklagar djupt att vi inte kan återbetala fullt ut till alla kunder som omfattas av ackordserbjudandetAckordsprocessen är en del av rekonstruktionen som vi dessvärre tvingats in i på grund av Covid-19. Alternativet till rekonstruktion var konkurs.

Vi gör allt vi kan för att alla som har drabbats av inställda resor eller evenemang ska få så mycket pengar tillbaka som möjligt, utifrån den situation vi befinner oss i. Det gör vi genom att försöka få igenom ett ackord där villkoren för er som kund är bättre än konkurs, både vad gäller nivå på återbetalningen och tidpunkt för utbetalning. Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion styr det regelverk vi förhåller oss till.

Får jag tillbaka mina pengar från Kammarkollegiet om ackordet inte går igenom och ni går i konkurs?

Kammarkollegiet har gått ut med information om att de inte kommer att betala ut ersättning till de vars resa eller evenemang har ställts in på grund av Covid-19, och om resebolaget därefter skulle gå i konkurs:

“Jag har fått ett ackordserbjudande från Resia. Ska jag acceptera det? När kan jag använda mig av resegarantin?
Erbjudandet om ersättning via ackordsförfarande innebär möjlighet för reseföretagets kunder att få tillbaka en del av sina pengar. Kammarkollegiet kan inte råda dig om du ska acceptera erbjudandet eller tacka nej. Det är bara du som kan bestämma om hur du ska göra.

Ersättning från resegarantin kan endast komma i fråga om din paketresa ställts in på grund av att reseföretaget blivit insolvent eller gått i konkurs. Om din paketresa har ställts in på grund av pandemin kan du inte använda dig av resegarantin även om researrangören i ett senare skede går i konkurs.”

(https://www.kammarkollegiet.se/vara-tjanster/resegaranti/ansok-om-ersattning-ur-resegarantin/fragor–svar-om-ersattning-ur-resegarantin-i-samband-med-covid-19)

Det finns därför inget idag som talar för att de kommer att betala ut pengar. Vi hänvisar till Kammarkollegiet för mer information.

Vi har fått ett ackordserbjudande från er. Vad är bäst för oss – att tacka ja eller avböja?

Rekonstruktörens rekommendation är att tacka ja. Ett ackord ger bättre villkor för er än de ni får vid en eventuell konkurs. Ni kan läsa mer om detta i rekonstruktörens berättelse som är en del av mejlutskicket med ackordserbjudandet.

Vad krävs för att ackordet ska gå igenom?

För att ackordet ska gå igenom behöver tre fjärdedelar av de som har fått ett ackordserbjudande tacka ja till erbjudandet.

Vad händer om färre än tre fjärdedelar av de som har fått ett ackordserbjudande tackar ja till erbjudandet?

Då får vi dessvärre inte igenom ackordet och går istället i konkurs, vilket ger sämre villkor för våra borgenärer både vad gäller nivå på återbetalningen och tidpunkt för utbetalning.

Kan den erbjudna procentsatsen i ackordserbjudandet förändras?

Nej, ackordet bygger på det erbjudandet som har lämnat ut till våra borgenärer och går det inte igenom går vi i konkurs.

När får vi våra pengar om vi accepterar ackordserbjudandet?

Det står i utskicket av ackordserbjudandet som har skickats till er.

Vi har hört att andra kunder har fått ett ackordsförslag. Varför har vi inte fått ett?

Om ni inte har fått ett ackordsförslag från oss innebär det att er bokning, enligt rekonstruktionens regelverk, inte omfattas av ackordserbjudandetNi kommer att bli kontaktade av oss för mer information.

Vart vänder vi oss om vi har frågor kring ackordserbjudandet?

Har ni fått ett ackordserbjudande och har frågor om det kan ni kontakta er kontaktperson på det lokala kontor där ni har köpt er resa eller konferens.

Vad är ett ackord?

Ett ackord är en överenskommelse mellan två parter som innebär att en skuld dem emellan till viss del skrivs av. Genom ett ackord kan ett företag komma ur en ekonomisk kris som annars hade lett till konkurs. Här kan du läsa mer om ackord.

Allmänna frågor

Vilka bolag omfattas av rekonstruktionen?

Resia Travel Group AB, Resia AB och Bengt-Martins AB. 

Hur länge har rekonstruktionen pågått?

Rekonstruktionen för Resia Travel Group, Resia AB och Bengt-Martins AB godkändes av Göteborgs och Värmlands tingsrätter den 20 maj 2020. Den har sedan blivit förlängd och är i nuläget beviljad till 20 februari 2021. 

Varför ansökte ni om rekonstruktion?

Covid-19:s konsekvenser har varit förödande för oss och övriga resebranschen. Parallellt med att länder successivt stängde gränser och införde strikta restriktioner, gick UD ut med avrådan från alla icke nödvändiga resor till alla länder. Det resulterade i ett resestopp vi aldrig tidigare upplevt. För oss som lever av att sälja resor och möten innebar tvärniten ödesdigra konsekvenser. Som en direkt konsekvens är Resia Travel Group, Resia AB och Bengt-Martins AB sedan den 20 maj, under rekonstruktion för att undvika konkurs.

Vad beror era problem på?

Situationen med Covid-19 har inneburit att UD beslutat om en längre tids avrådan från resor, länder har stängt sina gränser och skarpa restriktioner för evenemang har införts. Det har för oss inneburit en obefintlig försäljning och medfört höga återbetalningskrav. Detta har framtvingat beslutet om att ansöka om rekonstruktion för att undvika konkurs.

Vad har ni gjort för att åtgärda problemet innan rekonstruktionen?

Vi har arbetat omfattande för att få återbetalning från våra leverantörer. Dessutom har vi jobbat med kostnadsbesparingar, personalneddragningar, kortidspermitteringar och förhandlingar om reducering av tex. hyres- och systemavtal.

Påverkas era verksamheter i Danmark och Norge av rekonstruktionen?

Nej, i nuvarande skede så behandlas danska och norska bokningar utanför rekonstruktionen.

Vi har ett företagsavtal gällande affärsresor med er. Vad händer med det?

Ingångna affärsreseavtal mellan Resia AB och våra kunder gäller och vi fortsätter utföra våra åtaganden i enlighet med avtalet. Vår verksamhet löper på och ni kan boka resor som tidigare.

Kan vi fortfarande boka resor och konferenser via er?

Ja, ni är välkomna att boka era resor och konferenser via alla våra kanaler.

Vår verksamhet fortlöper som vanligt efter den 20 maj 2020, där ni som kund vid nya bokningar inte påverkas av rekonstruktionsprocessen då alla inkommande inbetalningar är skyddade för er som kund.

Vi inväntar återbetalning från bokade resor med Resia och Resfeber Grupp & Konferens Sverige som inte kunnat genomföras. Vad händer med återbetalningen nu?

Om er bokning omfattas av ackordserbjudandet får ni information om det via mejlFår ni inget ackordserbjudande innebär det att er bokning, enligt rekonstruktionens regelverk, inte omfattas av ackordsprocessenNi kommer att bli kontaktade av oss för mer information.

Vi har en bokad affärsresa, konferens eller gruppresa med Resia eller Resfeber Grupp & Konferens Sverige där vi redan har betalat in pengar. Vad händer med det?

Om ni inte får ett ackordserbjudande kommer er bokning att genomföras som planerat. Har ni frågor om er bokning kontaktar ni er ansvariga projektledare.

Varför har ni inte återbetalat för inställda resor och konferenser?

I samband med UD:s beslut att avråda från alla icke nödvändiga resor världen över upphörde nästintill allt resande över en natt. Det stora antalet resor som ställdes in innebar att vi behövde betala tillbaka omfattande belopp till våra kunder. En förutsättning för att kunna genomföra återbetalningarna var att vi fick tillbaka de pengar vi betalat in till våra leverantörer. När vi inte fick det insåg vi att vi inte skulle kunna betala tillbaka för alla inställda resor och konferenser utan att gå i konkurs. Alternativet var att ansöka om rekonstruktion. 

Väl inne i rekonstruktionen styrs vi av Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. Det innebär att analyser måste göras innan återbetalningar kan genomföras, för att se till att alla våra borgenärer behandlas lika utifrån sina förutsättningar.

Information om eventuella återbetalningar har därför dragit ut på tiden och vi har full förståelse för att väntan är jobbig. Det beklagar vi verkligen.

Påverkar er rekonstruktion vår möjlighet att använda de tillgodovouchers vi har fått från en leverantör?

Har ni fått en voucher från en leverantör är det en överenskommelse mellan er och leverantören. Frågor kring voucherns giltighet lyfter ni därför direkt till leverantören.

Påverkas användning av First Card och Diners TAC resekonto för nya bokningar av rekonstruktionen?

Resekonto via First Card och Diners TAC påverkas inte utan fortsätter gälla som vanligt.

Vi har presentkort hos er. Vad händer med dem?

Alla presentkort som var giltiga den 20 maj 2020 kommer att ingå i ackordsförfarandet.

Så länge vi är under rekonstruktion kan vi dessvärre inte ta emot presentkort som är köpta innan den 20 maj 2020. Om ni har presentkort som förfaller under rekonstruktionsperioden kommer förfallodagen att flyttas fram. Förlängning av presentkorten kommer att ske först när vi vet slutdatum för rekonstruktionen.

Om ackordet fastställs kommer presentkort att uppdateras med nytt återstående värde och förfallodatum. Det kommer inte att skickas ut nya presentkort utan tidigare utsända presentkort är fortsatt giltiga.

Hur kommer ert kunderbjudande att se ut framöver?

Vi kommer att fokusera på och utveckla vår företagsaffär ytterligare, vilket inkluderar Resia Affärsresor, Resia Möten, Event & Konferens, Resia Kongress och Resfeber Grupp & Konferens Norden. Det kommer att utgöra grunden i Resia AB:s kunderbjudande i framtiden.

Vad händer med vår inbetalning som är gjord efter den 20 maj 2020?

Alla inbetalningar som är gjorda efter den 20 maj 2020 är skyddade för er som kund.

Varför har ni inte varit aktiva i sociala medier den senaste perioden och varför är ni inte det nu?

Sedan mars har allt ställts på ända. Vi har tvingats stänga våra butiker, säga upp tre fjärdedelar av våra kollegor och fokuserat på att försöka ta oss igenom det här för våra kunders skull. Det är därför vi inte har eller har haft resurser att vara närvarande i dessa kanaler. Istället har vi tagit och fortsätter ta samtal med berörda kunder i mer personliga kanaler.

Om rekonstruktion 

Vad är en företagsrekonstruktion?

Om ett företag har skulder som inte kan betalas, men ändå bedöms vara livskraftigt på sikt, måste det inte sättas i konkurs. Istället har företaget möjlighet att ansöka om företagsrekonstruktion. Det kan medföra att de som har ekonomiska krav på företaget går med på att avstå från en del av sina fordringar och får tillbaka resterande del (se Om ackord). Det är tingsrätten som beslutar om ett företags ansökan om rekonstruktion beviljas. Det är också tingsrätten som utser en rekonstruktör för företaget.

Vad krävs för att ett företag ska få en rekonstruktion beviljad?

En förutsättning för rekonstruktion är att tingsrätten anser att företaget kommer att kunna lösa eventuella tillfälliga ekonomiska problem och komma tillbaka till en lönsam verksamhet igen.

Vad är en gäldenär?

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.  

Vad är en borgenär?

En borgenär är någon som har en ekonomisk fordran på någon annan.

Vad är en rekonstruktör?

Rekonstruktören är en extern jurist som utsetts av tingsrätten för att hålla i rekonstruktionsarbetet och säkerställa att vi följer Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Vem är utsedd rekonstruktör för Resia AB, Bengt-Martins AB och Resia Travel Group AB?

Peter Björnram på dNOVO Law.
ackordresia@dnovolaw.com.