Bästa företagskund,

Här finner du samlad information gällande Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Bästa företagskund,

Här finner du samlad information gällande Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Frågor & Svar

Frågor & Svar

Vi har ett företagsavtal gällande affärsresor med er. Vad händer med det?

Ingångna affärsreseavtal mellan Resia AB och våra kunder gäller och vi fortsätter utföra våra åtaganden i enlighet med avtalet. Vår verksamhet löper på och ni kan boka resor som tidigare.

Vi inväntar återbetalning från bokade resor med Resia och Resfeber Norden som inte kunnat genomföras. Vad händer med återbetalningen nu?

I enlighet med regelverket i en rekonstruktion är vi nu förhindrade att fullfölja de återbetalningskrav som våra kunder har. Dessa krav faller inom processen och hanteringen utav rekonstruktionen. Vi inväntar vidare information från vår rekonstruktör och återkommer så snart vi vet mer.

Anledningen till att återbetalningar dragit ut på tiden är den stora mängden återbetalningar och den komplexa situationen där vi har haft svårt att få återbetalt från våra leverantörer. För att kunna fullfölja återbetalningar är det en förutsättning att vi får pengar från våra leverantörer.

Vi har ett pågående konferens-/event-/kongress-projekt där vi redan har betalat in pengar. Vad händer med det?

Arrangemang där avtal är ingånget innan den 20 maj 2020 kan komma att påverkas av de lagar och regler som gäller vid en rekonstruktion. Vi inväntar vidare information från vår rekonstruktör och återkommer så snart vi vet mer. Bokningar gjorda senare än den 20 maj påverkas ej.

Jag har presentkort hos er. Vad händer med det?

Presentkort faller under rekonstruktionens villkor vilket innebär att de inte är giltiga under rekonstruktionsprocessen.

Påverkas First Card och Diners TAC resekonto av rekonstruktionen?

Resekonto via First Card och Diners TAC påverkas inte utan fortsätter gälla som vanligt.

Vad beror era problem på?

Situationen med Covid-19 har inneburit att UD beslutat om en längre tids avrådan från resor, länder har stängt sina gränser och skarpa restriktioner för möten har införts. Det har för oss inneburit en obefintlig försäljning och medfört höga återbetalningskrav. Resebranschen har framfört en önskan om en stödfond som inte har beviljats av regeringen. Detta har framtvingat beslutet om att ansöka om rekonstruktion.

Vad har ni gjort för att åtgärda problemet innan rekonstruktionen?

Vi har arbetat omfattande med att få återbetalning från våra leverantörer. Dessutom har vi jobbat med kostnadsbesparingar, personalneddragningar, kortidspermitteringar och förhandlingar om reducering av tex. hyres- och systemavtal.

Kommer ni att säga upp medarbetare till följd av detta?

Ja, organisationsförändringar kommer att genomföras och fackliga förhandlingar kring arbetsbrist är uppstartade.

Hur kommer ert kunderbjudande se ut framöver?

Vi kommer satsa på företagsaffären, som inkluderar Resia Affärsresor, Resia Möten, Event & Konferens, Resia Kongress och Resfeber Grupp & Konferens Norden. Det kommer att utgöra grunden i Resia AB:s kunderbjudande i framtiden.

Påverkas våra verksamheter i Danmark och Norge av rekonstruktionen?

I nuvarande skede så behandlas danska och norska bokningar utanför rekonstruktionen.

Vilka bolag omfattas av rekonstruktionen?

Resia Travel Group AB, Resia AB och Bengt-Martins AB.

Vem är utsedd rekonstruktör?

Peter Björnram
peter.bjornram@dnovolaw.com