Bästa företagskund,

Här finner du samlad information gällande Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Bästa företagskund,

Här finner du samlad information gällande Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Senast uppdaterat 2020-09-15 kl.16:00

Frågor & Svar

Senast uppdaterat 2020-09-15 kl.16:00

Frågor & Svar

Hur fortskrider rekonstruktionen?

Vår ansökan om förlängd rekonstruktion har godkänts för Resia Travel Group AB, Resia AB och Bengt-Martins AB. Det innebär att fortsatt rekonstruktion är beviljad till 20 november.

Vi beklagar verkligen hur detta har drabbat dig som kund. Målet är att rädda verksamheterna inom koncernen, arbeta för en långsiktig överlevnad och därmed på bästa sätt kunna hjälpa dig som kund.

Just nu arbetar vi med att hitta en väg framåt och vår målsättning är att återkomma till dig som kund eller leverantör med mer information. Ni kommer att få återkoppling från oss när vi har kommit längre fram i rekonstruktionsprocessen.

Många kunder kontaktar vår kundservice och även vår rekonstruktör och vi beklagar att vi i dagsläget tyvärr inte kan besvara många av frågorna förrän vi har kommit längre i rekonstruktionsprocessen.

Vi har ett företagsavtal gällande affärsresor med er. Vad händer med det?

Ingångna affärsreseavtal mellan Resia AB och våra kunder gäller och vi fortsätter utföra våra åtaganden i enlighet med avtalet. Vår verksamhet löper på och ni kan boka resor som tidigare.

Vi inväntar återbetalning från bokade resor med Resia och Resfeber Norden som inte kunnat genomföras. Vad händer med återbetalningen nu?

I enlighet med regelverket i en rekonstruktion är vi nu förhindrade att fullfölja de återbetalningskrav som våra kunder har. Dessa krav faller inom processen och hanteringen utav rekonstruktionen. Vi inväntar vidare information från vår rekonstruktör och återkommer så snart vi vet mer.

Anledningen till att återbetalningar dragit ut på tiden är den stora mängden återbetalningar och den komplexa situationen där vi har haft svårt att få återbetalt från våra leverantörer. För att kunna fullfölja återbetalningar är det en förutsättning att vi får pengar från våra leverantörer.

Kan jag fortfarande boka resor via er?

Ja, du är välkommen att boka din resa via alla våra kanaler.

Vår verksamhet fortlöper som vanligt efter den 20 maj 2020, där du som kund vid nya bokningar inte påverkas av rekonstruktionsprocessen då alla inkommande inbetalningar är skyddade för dig som kund.

Vad händer med min inbetalning som är gjord efter den 20 maj 2020?

Alla inbetalningar som är gjorda efter den 20 maj 2020 är skyddade för dig som kund.

Jag har en bokad resa med er med en tilltänkt avresa som ligger efter tidpunkten för UD:s avrådan. Vad händer med den?

Inbokad resa gäller om Resia vid tidpunkten för rekonstruktionen har slutbetalt leverantören. Det pågår ett arbete med att gå igenom bokningar som ligger efter tidpunkten för UD:s avrådan. Påverkas din resa kommer vi att kontakta dig.

Är det möjligt att boka om min resa som var inbetald innan den 20/5?

I och med rekonstruktionen är vi tyvärr förhindrade att göra någon ombokning av din resa om din inbetalning var gjord före den 20 maj 2020.

Kan jag kontakta leverantören och be dem omboka min resa?

Vi arbetar i ett nära samarbete med våra leverantörer för att hitta lösningar för din resa men det är Resia och leverantören som gemensamt måste vara överens om hur din bokning ska hanteras. Vi ber dig därför vänligen att avvakta med att kontakta leverantören. Du kommer att bli kontaktad om din bokning påverkas.

Jag vill ta emot en voucher istället för återbetalning av min resa, är det möjligt?

I och med rekonstruktionen är vi tyvärr förhindrade att ställa ut voucher.

Vi har ett pågående konferens-/event-/kongress-projekt där vi redan har betalat in pengar. Vad händer med det?

Arrangemang där avtal är ingånget innan den 20 maj 2020 kan komma att påverkas av de lagar och regler som gäller vid en rekonstruktion. Vi inväntar vidare information från vår rekonstruktör och återkommer så snart vi vet mer. Bokningar gjorda senare än den 20 maj påverkas ej.

Jag har presentkort hos er. Vad händer med det?

Vi är tyvärr förhindrade att reglera presentkort som är köpta innan Resia ansökte om rekonstruktion vilket innebär att de ej går att använda innan processen är klar. Alla presentkort som var giltiga den 20 maj 2020 kommer att ingå ett eventuellt ackordsförfarande. Om ni har ett presentkort som förfaller under rekonstruktionsperioden kommer förfallodagen att flyttas fram.

Förlängning av ditt presentkort kommer att ske först när vi vet slutdatum för rekonstruktionen.

Påverkas First Card och Diners TAC resekonto av rekonstruktionen?

Resekonto via First Card och Diners TAC påverkas inte utan fortsätter gälla som vanligt.

Vad beror era problem på?

Situationen med Covid-19 har inneburit att UD beslutat om en längre tids avrådan från resor, länder har stängt sina gränser och skarpa restriktioner för möten har införts. Det har för oss inneburit en obefintlig försäljning och medfört höga återbetalningskrav. Resebranschen har framfört en önskan om en stödfond som inte har beviljats av regeringen. Detta har framtvingat beslutet om att ansöka om rekonstruktion.

Vad har ni gjort för att åtgärda problemet innan rekonstruktionen?

Vi har arbetat omfattande med att få återbetalning från våra leverantörer. Dessutom har vi jobbat med kostnadsbesparingar, personalneddragningar, kortidspermitteringar och förhandlingar om reducering av tex. hyres- och systemavtal.

Hur kommer ert kunderbjudande se ut framöver?

Vi kommer satsa på företagsaffären, som inkluderar Resia Affärsresor, Resia Möten, Event & Konferens, Resia Kongress och Resfeber Grupp & Konferens Norden. Det kommer att utgöra grunden i Resia AB:s kunderbjudande i framtiden.

Påverkas våra verksamheter i Danmark och Norge av rekonstruktionen?

I nuvarande skede så behandlas danska och norska bokningar utanför rekonstruktionen.

Vilka bolag omfattas av rekonstruktionen?

Resia Travel Group AB, Resia AB och Bengt-Martins AB.

Vem är utsedd rekonstruktör?

Peter Björnram
peter.bjornram@dnovolaw.com