Bästa företagskund,

Här finner du samlad information gällande Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Bästa företagskund,

Här finner du samlad information gällande Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Senast uppdaterat 2021-03-05 kl.14:00

Frågor & Svar

Senast uppdaterat 2021-03-05 kl.14:00

Frågor & Svar

Nuläge

Resia AB, Resia Travel Group AB och Bengt-Martins AB har gått ur rekonstruktion

Resia AB, Resia Travel Group AB och Bengt-Martins AB gick i rekonstruktion den 20 maj 2020. Vi kan nu meddela att rekonstruktionen för samtliga Bolag nu upphört.

Göteborgs tingsrätt beslutade om offentligt ackord i enlighet med bolagets förslag den 18 januari 2021 för Resia AB och Resia Travel Group AB. Den 26 januari beslutade Värmlands tingsrätt om offentligt ackord i enlighet med bolagets förslag för Bengt-Martins AB. Dessa ackord är nu fastställda då de vunnit laga kraft, vilket innebär att vi nu kan påbörja återbetalningsprocessen.

När får vi våra pengar ifrån ackordet?

Den informationen hittar ni i utskicket av ackordserbjudandet som har skickats till er mejl.

Vi har hört att andra kunder har fått ett ackordsförslag. Varför har vi inte fått ett?

Om ni inte har fått ett ackordsförslag från oss innebär det att er bokning, enligt rekonstruktionens regelverk, inte omfattas av ackordserbjudandet. Kontakta oss om ni inte fått information gällande er bokning.

Presentkort

Vi har presentkort hos er. Vad händer med det?

Alla presentkort som var giltiga den 20 maj 2020 ingår i ackordet vilket innebär att presentkortet skrivs ned till ett värde som motsvarar ackordsdividenden (40% för Resia och 45% för Bengt-Martins & Cruisemarket), det vill säga den andel som ni kommer att få tillbaka enligt ackordet. De presentkort som förfallit under perioden mellan 20 maj 2020 t.o.m. 31 mars 2021, förlängs till och med den 30 juni 2021. Nytt köp måste göras senast detta datum även om avresa kan ske vid ett senare datum.

Hur kan vi använda vårt presentkort?

Ni som har ett presentkort från Resia kommer kunna använda detta för bokning av av flyg eller hotell på resia.se. Ni som har ett presentkort från Bengt-Martins eller Cruisemarket kommer kunna använda detta hos Bengt-Martins eller Cruisemarket.

Det kommer inte att skickas ut nya presentkort, utan tidigare presentkort är fortsatt giltiga till det nedskrivna värdet.

Tillgodovoucher

Påverkar er rekonstruktion vår möjlighet att använda den tillgodovoucher vi har fått från en leverantör?

Vi ber er särskilt att notera att Resia/Bengt-Martins inte har något ansvar för sådana värdehandlingar, dess giltighet eller övriga villkor som researrangören tillämpar. Frågor kring voucherns giltighet lyfter ni därför direkt till leverantören.

Ackord

Vad är ett ackord?

Ett ackord är en överenskommelse mellan två parter som innebär att en skuld dem emellan till viss del skrivs av. Genom ett ackord kan ett företag komma ur en ekonomisk kris som annars hade lett till konkurs. Här kan du läsa mer om ackord.

Kan den erbjudna procentsatsen i ackordserbjudandet förändras?

Nej, procentsatsen är fastställd av Göteborgs respektive Värmlands tingsrätt.

Vi har betalat vår bokning med Klarna. Varför har vi inte fått ett ackordserbjudande?

Har ni använt Klarna som betalningsmedel hänvisar vi till deras kundtjänst för mer information om vad som gäller för er.

Vi har delbetalat vår bokning med Klarna och har enbart fått ett ackordserbjudande på en del av summan för bokningen. Vad innebär det?

Ni har fått ett ackordserbjudande för den del som är inbetalad direkt till oss. För den delen som är inbetalad till Klarna hänvisar vi till deras kundtjänst för mer information.

Historik kring rekonstruktionen

Vilka bolag omfattades av rekonstruktionen?

Resia Travel Group AB, Resia AB och Bengt-Martins AB. 

Vad är en företagsrekonstruktion?

Ett företag som har skulder som inte kan betalas men som ändå bedöms vara livskraftigt på sikt, måste inte sättas i konkurs utan kan i stället ansöka om företagsrekonstruktion. Det kan medföra att de som har ekonomiska krav på företaget går med på att avstå från en del av sina fordringar och får tillbaka resterande del (se Om ackord). Det är tingsrätten som beslutar om ett företags ansökan om rekonstruktion ska beviljas. Det är också tingsrätten som utser en rekonstruktör för företaget.

Vad berodde era problem på?

Situationen med Covid-19 har inneburit att UD beslutat om en längre tids avrådan från resor, länder har stängt sina gränser och skarpa restriktioner för evenemang har införts. För oss har det inneburit en obefintlig försäljning och medfört höga återbetalningskrav på grund av inställda resor och bokningar. Detta har framtvingat beslutet om att ansöka om rekonstruktion för att undvika konkurs.

Varför återbetalade ni inte direkt för inställda resor och evenemang?

I samband med UD:s beslut att avråda från alla icke nödvändiga resor världen över upphörde nästintill allt resande över en natt. Det stora antalet resor som ställdes in innebar att vi behövde betala tillbaka omfattande belopp till våra kunder. En förutsättning för att kunna genomföra återbetalningarna var att vi fick tillbaka de pengar vi betalat in till våra leverantörer. När vi inte fick det insåg vi att vi inte skulle kunna betala tillbaka för alla inställda resor och evenemang utan att gå i konkurs. En konkurs hade varit ett sämre alternativ för våra kunder varför vi ansökte om den rekonstruktion som vi nu har tagit oss igenom.

Vad gjorde ni för att åtgärda problemet innan och under rekonstruktionen?

Vi har dels arbetat för att få återbetalning från våra leverantörer, dels genomfört kostnadsbesparingar i form av bland annat personalneddragningar, kortidspermitteringar och förhandlingar om kostnadsreducering av till exempel hyres- och systemavtal.

Vad krävs för att ett företag ska få en rekonstruktion beviljad?

En förutsättning för rekonstruktion är att tingsrätten anser att företaget kommer att kunna lösa eventuella tillfälliga ekonomiska problem och komma tillbaka till en lönsam verksamhet igen.

Vad är en gäldenär?

En gäldenär är någon som har en skuld till någon annan.

Vad är en borgenär?

En borgenär är någon som har en ekonomisk fordran på någon annan.

Vad är en rekonstruktör?

Rekonstruktören är en extern jurist som utsetts av tingsrätten för att hålla i rekonstruktionsarbetet och säkerställa att vi följer Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion.

Vem var utsedd rekonstruktör för Resia AB, Bengt-Martins AB och Resia Travel Group AB?

Peter Björnram på dNOVO Law. 

Vad händer med inbetalningar som är gjorda efter den 20 maj 2020?

Alla inbetalningar som är gjorda efter den 20 maj 2020 är skyddade för er som kund.