Bästa semesterkund,

Här finner du samlad information gällande Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Bästa semesterkund,

Här finner du samlad information gällande Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Frågor & Svar

Frågor & Svar

Hur fortskrider rekonstruktionen?

Under borgenärssammanträdena i Göteborgs tingsrätt den 8 juni samt i Värmlands tingsrätt den 9 juni beslutade tingsrätterna om fortsatt rekonstruktion för alla tre bolag: Resia Travel Group AB, Resia AB och Bengt-Martins AB. Detta innebär att arbetet med rekonstruktionen fortsätter.

Resia Travel Group har påverkats kraftigt av Corona och därmed tvingats till företagsrekonstruktion. Vi beklagar verkligen hur detta har drabbat dig som kund. Målet är att rädda verksamheterna inom koncernen, arbeta för en långsiktig överlevnad och därmed på bästa sätt kunna hjälpa dig som kund.

Just nu arbetar vi med att hitta en väg framåt och vår målsättning är att återkomma till dig som kund eller leverantör i början av september via mail eller brev.

Många kunder kontaktar vår kundservice och även vår rekonstruktör och vi beklagar att vi i dagsläget tyvärr inte kan besvara många av frågorna förrän vi har kommit längre i rekonstruktionsprocessen.

Kan jag fortfarande boka resor via er?

Ja, du är välkommen att boka din resa via alla våra kanaler.

Vår verksamhet fortlöper som vanligt efter den 20 maj 2020, där du som kund vid nya bokningar inte påverkas av rekonstruktionsprocessen då alla inkommande inbetalningar är skyddade för dig som kund.

Vad händer med min inbetalning som är gjord efter den 20 maj 2020?

Alla inbetalningar som är gjorda efter den 20 maj 2020 är skyddade för dig som kund.

Jag har en bokad resa med er med en tilltänkt avresa som ligger efter tidpunkten för UD:s avrådan. Vad händer med den?

Inbokad resa gäller om Resia vid tidpunkten för rekonstruktionen har slutbetalt leverantören. Det pågår ett arbete med att gå igenom bokningar som ligger efter tidpunkten för UD:s avrådan. Påverkas din resa kommer vi att kontakta dig.

Jag har en bokad resa med er med en tilltänkt avresa som ligger under UD:s avrådan till land som ligger utanför EU/EES/Schengen-området. Vad händer med den?

Kostnadsfri avbokning gäller under de sista 14 dagarna före avresa. Vid tidigare avbokning gäller ordinarie avbokningsvillkor.

Är det möjligt att boka om min resa som var inbetald innan den 20/5?

I och med rekonstruktionen är vi tyvärr förhindrade att göra någon ombokning av din resa om din inbetalning var gjord före den 20 maj 2020.

Kan jag kontakta leverantören och be dem omboka min resa?

Vi arbetar i ett nära samarbete med våra leverantörer för att hitta lösningar för din resa men det är Resia och leverantören som gemensamt måste vara överens om hur din bokning ska hanteras. Vi ber dig därför vänligen att avvakta med att kontakta leverantören. Du kommer att bli kontaktad om din bokning påverkas.

Jag vill ta emot en voucher istället för återbetalning av min resa, är det möjligt?

I och med rekonstruktionen är vi tyvärr förhindrade att ställa ut voucher.

Jag inväntar återbetalning på en resa. Vad händer med den?

I och med rekonstruktionen är vi enligt lag förhindrade att göra någon form av återbetalning.

Just nu arbetar vi med att hitta en väg framåt för att hjälpa dig som kund. Din återbetalning kan komma att omfattas av ett eventuellt ackordsförfarande. Vår målsättning är att återkomma till dig som kund i början av september via mail eller brev där vi kommer att delge vår plan.

Har ni avsiktligen avvaktat med återbetalningar?

Nej, men hanteringen har dragit ut på tiden på grund av den stora mängden återbetalningar och den komplexa situationen där vi har haft svårt att få återbetalt från våra leverantörer. För att kunna fullfölja återbetalningar är det är förutsättning att vi får pengar från våra leverantörer.

Jag har presentkort hos er. Vad händer med det?

Vi är tyvärr förhindrade att reglera presentkort som är köpta innan Resia ansökte om rekonstruktion vilket innebär att de ej går att använda innan processen är klar. Alla presentkort som var giltiga den 20 maj 2020 kommer att ingå ett eventuellt ackordsförfarande. Om Ni har ett presentkort som förfaller under rekonstruktionsperioden kommer förfallodagen att flyttas fram.

Förlängning av ditt presentkort kommer att ske först när vi vet slutdatum för rekonstruktionen.

Vad har ni gjort för att åtgärda problemet innan rekonstruktionen?

Vi har arbetat omfattande med att få återbetalning från våra leverantörer. Dessutom har vi jobbat med kostnadsbesparingar, personalneddragningar, kortidspermitteringar och förhandlingar om reducering av tex. hyres- och systemavtal.

Kommer ni att säga upp medarbetare till följd av detta?

Ja, organisationsförändringar kommer att genomföras och fackliga förhandlingar kring arbetsbrist startas upp inom kort.

Vad beror era problem på?

Situationen med Covid-19 har inneburit att UD beslutat om en längre tids avrådan från resor, länder har stängt sina gränser och skarpa restriktioner för möten har införts. Det har för oss inneburit en obefintlig försäljning och medfört höga återbetalningskrav. Resebranschen har framfört en önskan om en stödfond som inte har beviljats av regeringen. Detta har framtvingat beslutet om att ansöka om rekonstruktion.

Påverkas våra verksamheter i Danmark och Norge av rekonstruktionen?

I nuvarande skede så behandlas danska och norska bokningar utanför rekonstruktionen.

Vilka bolag omfattas av rekonstruktionen?

Resia Travel Group AB, Resia AB och Bengt-Martins AB.

Vem är utsedd rekonstruktör?

Peter Björnram
peter.bjornram@dnovolaw.com