Bästa semesterkund,

Här finner du samlad information gällande Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Bästa semesterkund,

Här finner du samlad information gällande Resia Travel Groups företagsrekonstruktion

Frågor & Svar

Frågor & Svar

Kan jag fortfarande boka resor via er?

Ja, du kan boka resor via alla våra kanaler.

Jag har en bokad resa med er med en tilltänkt avresa som ligger efter tidpunkten för UD:s avrådan. Vad händer med den?

Inbokad resa gäller.

Jag inväntar återbetalning på en resa. Vad händer med den?

I och med rekonstruktionen är vi enligt lag förhindrade att göra någon form av återbetalning.

Har ni avsiktligen avvaktat med återbetalningar?

Nej, men hanteringen har dragit ut på tiden på grund av den stora mängden återbetalningar och den komplexa situationen där vi har haft svårt att få återbetalt från våra leverantörer. För att kunna fullfölja återbetalningar är det är förutsättning att vi får pengar från våra leverantörer.

Jag har presentkort hos er. Vad händer med det?

Presentkort faller under rekonstruktionens villkor vilket innebär att de inte är giltiga under rekonstruktionsprocessen.

Vad har ni gjort för att åtgärda problemet innan rekonstruktionen?

Vi har arbetat omfattande med att få återbetalning från våra leverantörer. Dessutom har vi jobbat med kostnadsbesparingar, personalneddragningar, kortidspermitteringar och förhandlingar om reducering av tex. hyres- och systemavtal.

Kommer ni att säga upp medarbetare till följd av detta?

Ja, organisationsförändringar kommer att genomföras och fackliga förhandlingar kring arbetsbrist startas upp inom kort.

Vad beror era problem på?

Situationen med Covid-19 har inneburit att UD beslutat om en längre tids avrådan från resor, länder har stängt sina gränser och skarpa restriktioner för möten har införts. Det har för oss inneburit en obefintlig försäljning och medfört höga återbetalningskrav. Resebranschen har framfört en önskan om en stödfond som inte har beviljats av regeringen. Detta har framtvingat beslutet om att ansöka om rekonstruktion.

Påverkas våra verksamheter i Danmark och Norge av rekonstruktionen?

I nuvarande skede så behandlas danska och norska bokningar utanför rekonstruktionen.

Vilka bolag omfattas av rekonstruktionen?

Resia Travel Group AB, Resia AB och Bengt-Martins AB.

Vem är utsedd rekonstruktör?

Peter Björnram
peter.bjornram@dnovolaw.com