Bästa kund,

Resia AB, Resias moderbolag Resia Travel Group AB och Bengt-Martins AB är sedan 20 maj i rekonstruktion. För mer information, välj det alternativ som stämmer bäst överens för dig nedan.

Bästa kund,

Resia AB, Resias moderbolag Resia Travel Group AB och Bengt-Martins AB är sedan 20 maj i rekonstruktion. För mer information, välj det alternativ som stämmer bäst överens för dig nedan.