Det handlar om vår överlevnad

Det handlar om vår överlevnad

Covid-19:s konsekvenser har varit förödande för oss och övriga resebranschen. Inställda resor och obefintlig efterfrågan ledde oss in i en företagsrekonstruktion. Det här är berättelsen om hur vi hamnade här.

För snart 50 år sedan startade Alingsåsduon Björn Kellgren och Erland Edvardsson den resebyråverksamhet som skulle komma att bli Resia, den ena delen av Resia Travel Group. Under samma tid startade Bengt Berg och Martin Olsson Bengt-Martins, som sedan år 2000 är den andra delen av oss.  

Vi har under alla år varit familjeägt och vi har alltid haft förmånen att ha många lojala kunder inom både semester- och företagsresor. Personlig service och tillgänglighet har stått i fokus och vi har varit måna om att grunda allt vi gör i våra värderingar. 

Mycket har hänt sedan starten. Köp av produkter och tjänster görs nu allt oftare på nätet och tillgängligheten online är viktig. Under de senaste åren har vi därför arbetat intensivt med att stärka vårt digitala erbjudande samtidigt som vi har sett över hur våra butiker på bästa sätt kan hjälpa våra kunder. 

Sedan kom pandemin. 

Covid-19 och UD:s beslut att avråda från alla icke nödvändiga resor världen över resulterade i ett resestopp som vi aldrig tidigare upplevt. Över en natt upphörde nästintill allt resande och för oss som lever för resor fick tvärniten ödesdigra konsekvenser. 

Det stora antalet resor som ställdes in innebar att vi behövde betala tillbaka omfattande belopp till våra kunder. En förutsättning för att kunna genomföra återbetalningarna var att vi fick tillbaka de pengar vi betalat in till våra leverantörer. I den plötsligt vingklippta och blödande resebranschen har vanliga system och flöden satts ur spel och vi har ännu inte fått tillbaka alla pengarna från våra leverantörer. Information om eventuella återbetalningar har därför dragit ut på tiden och vi har full förståelse för att väntan har varit jobbig. Det beklagar vi verkligen.  

För att möta de akuta ekonomiska problem som uppstod var vi tvungna att agera kraftfullt och direkt. Vi tog hjälp av de statliga stödpaket som erbjöds, stängde alla våra butiker och tvingades minska antalet medarbetare med två tredjedelar. Tyvärr räckte inte det. Vi insåg att det bara fanns ett alternativ för att undvika konkurs – att ansöka om företagsrekonstruktion. Det var ett smärtsamt men nödvändigt beslut. 

Och här är vi nu.  

Vi kämpar för vår verksamhets överlevnad med hjälp av rekonstruktionen. Vi gör allt vi kan för att var och en som drabbats av en inställd resa ska få så mycket pengar tillbaka som möjligt givet förutsättningarna. Det gör vi genom att försöka få igenom ett ackord där villkoren för våra kunder är bättre än om vi går i konkurs. Lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion styr det regelverk vi måste förhålla oss till.  

Inom kort kommer ett erbjudande att skickas ut till de kunder som omfattas av ackordsprocessen. Genom det ger vi dig som berörd kund möjlighet att få tillbaka en del av dina pengar.  

Vi förstår att många kunder känner sig besvikna på inställda resor och beklagar djupt att vi inte kan skydda alla från de negativa effekterna av att vi, till följd av Covid-19, är i rekonstruktion.  

För att få till ett ackord krävs att tre fjärdedelar av de som r ett ackordserbjudande tackar ja. För alla våra kunders skull hoppas vi därför att så många som möjligt väljer att godkänna den lösningen.  

På andra sidan pandemin vill vi finnas kvar för dig.