Resia Travel Group

Resia Travel Group är ett värderingsstyrt försäljningsbolag med starkt kundfokus och hög tillgänglighet. I koncernen ingår varumärkena Resia, Bengt-Martins, Resfeber, Box Office, Cruise Market och Hyttespecialisten. Marknadens bredaste sortiment och branschens kunnigaste säljare borgar för att kunderna alltid erbjuds rätt resa. Oavsett om det gäller semesterresor, affärsresor eller konferensresor.

Resia Travel Group långsiktigt ägande
Långsiktigt ägande

Resia Travel Group arbetar aktivt och långsiktigt för att bygga upp effektiva och lönsamma verksamheter med god försäljningsutveckling. Som privatägt företag med stark finansiell ställning finns en beredskap och handlingsfrihet att ta tillvara på affärsmöjligheter.

Resia Travel Group sju varumärken
Sex varumärken med specialistkunskap

I Resia Travel Groups olika varumärken samlas specialistkompetens inom olika typer av resor, kundgrupper och försäljningskanaler. Varumärkena är Resia, Bengt-Martins, Resfeber, Box Office, Cruise Market och Hyttespecialisten.

Resia Travel Group värderingsstyrt försäljningsbolag
Värderingsstyrt försäljningsbolag

Den service och det engagemang som Resia Travel Group står för i varje kundmöte är koncernens viktigaste konkurrensmedel. Försäljningsandan vilar på tre grundläggande värderingar; respekt, kompetens och energi.