Ägare

Bolagsstruktur

I moderbolaget Resia Travel Group AB ingår dotterbolagen Resia AB (100%) och Bengt-Martins AB (100%). Resia AB står för 97,8% av koncernens totala omsättning.

Ägare

Huvudägare till Resia Travel Group-koncernen är familjerna Edvardsson och Berg med tillsammans närmare 76% av aktierna. Resterande del av aktierna ägs av fyra personer i nuvarande eller tidigare chefsposition i koncernen.

Resia Travel Group styrelse

Styrelse

Kontakta oss:
 Telefon: +46 31-63 60 00
 Epost: 
 Adress: Resia AB, Box 1114, 405 23, Göteborg
Resia Travel Group årsredovisningar

Årsredovisningar