Hållbarhet

Resebranschen är en bransch där mötet mellan människor och mötet mellan olika nationaliteter och kulturer är centralt. Inom Resia Travel Group arbetar vi varje dag för att detta möte ska ske med respekt för vår omvärld och att det avtryck vi lämnar efter oss ska vara så positivt som möjligt. Vi strävar efter att tillsammans med våra leverantörer, partners och resenärer bidra till ett hållbart resande. I vårt hållbarhetsarbete jobbar vi med långsiktiga riktlinjer inom miljö, sociala frågor och etik. I grunden för vårt hållbarhetsarbete finns våra värderingar, respekt, kompetens och energi.

Principer och riktlinjer för Resia Travel Groups hållbarhetsarbete.

Hållbarhetsredovisning 2017
rtg-csr-logotyper

ECPAT logotyp

Ecpat

Kontakta oss:
 Telefon: +46 31-63 60 00
 Epost: 
 Adress: Resia AB, Box 1114, 405 23, Göteborg
Resia Travel Groups miljöarbete

Miljö