ECPAT

Resia är den första svenska resebyråkedjan som har undertecknat Ecpats uppförandekod för researrangörer mot barnsexturism. Det innebär att Resia aktivt jobbar för att minska barnsexturismen, bland annat genom att ställa krav på leverantörer, utbilda egen personal och informera resenärer.

The Code
Den kommersiella barnsexhandeln i samband med resande, barnsexturism, är ett globalt problem som även involverar svenskar. Enligt FN:s barnkonvention har Sverige ett ansvar att stoppa svenska förövare, även om brottet begås utomlands. ECPAT Sverige har tagit fram en uppförandekod för researrangörer som ett stöd i arbetet med att minska barnsexturismen. Uppförandekoden går under benämningen The Code.

Läs mer om Ecpat
Läs mer om The Code
 

Resias åtaganden

1. Policy mot barnsexhandel
Vi har klara riktlinjer för hur vår personal ska förhålla sig till sexuell exploatering av barn.

2. Utbildning av all personal
Alla som jobbar på Resia får en utbildning i vad man kan göra i sitt dagliga arbete för att motverka sexhandeln med barn och hur man tar hand om eventuella brottssituationer.

3. Klausul om gemensamt avståndstagande i samtliga leverantörskontrakt.
Stegvis inför Resia klausuler i alla leverantörsavtal om ett gemensamt avtagande mot barnsexhandeln.

4. Information till resenärer
Resia tar på sig ett ansvar att höja medvetenheten bland våra resenärer om problematiken kring barnsexhandel och vad man kan göra om man misstänker brott.

5. Årliga rapporter
Vi rapporterar årligen till Ecpats internationella sekretariat för Uppförandekoden om hur vi driver vårt arbete framåt.

Riktlinjer vid misstanke
Att utnyttja barn i sexuella syften är förbjudet enligt lag i hela världen. För sexuella övergrepp på barn som skett utomlands kan åtal väckas mot den misstänkte i landet där brottet begåtts, men även i ett nordiskt land (Sverige/Norge/Finland/Danmark) om den misstänkte nordbon lämnat landet där övergreppet skett.

I konsultation med Ecpat ger Resia följande rekommendationer för anmälan vid misstanke om övergrepp på barn:

  • Reagera direkt. Konfrontera och ifrågasätt det du ser/upplever.
  • Anmäl misstankarna till lokal polis omgående och - om möjligt - även till polis i landet som den misstänkte personen kommer från. Via Ecpat Hotline går det att tipsa om misstänkt barnsexturism. Anmälningarna vidarebefordras till polisen.
  • Du kan också ladda ned Ecpat Sveriges app där du direkt kan anmäla misstankar var du än är i världen.
Resia Travel Groups miljöarbete

Miljö

Kontakta oss:
 Telefon: +46 31-63 60 00
 Epost: 
 Adress: Resia AB, Box 1114, 405 23, Göteborg
Social sponsring

Socialt ansvar