Miljö

För en bättre miljö
Miljöfrågorna ska vara en naturlig del inom Resia Travel Group. Stor vikt läggs vid att samverka med leverantörer för att påverka deras utveckling av miljöanpassade produkter och att minska den negativa miljöpåverkan i luften och på marken. Genom vår kompetens ska vi underlätta för kunden att göra miljö- och klimatmedvetna val i sitt resande. Alla anställda inom Resia Travel Group ska ha kunskap om miljövänliga resealternativ för att kunna guida och uppmuntra kunden i valet av resa. Vi ger de kunder som vill möjlighet att miljökompensera sin resa.


Travelife
Vi har påbörjat ett långsiktigt arbete inom Resia Travel Group mot en certifiering enligt Travelife. Travelife har arbetat fram ett hållbarhetsprogram för researrangörer och resebyråer som utgår från tydliga metoder, uppföljningsprocesser och system. Programmet omfattar aktiviteter för att integrera hållbarhetsperspektivet både i produktutveckling, avtal med leverantörer, kundrelationer och information till kunder samt i den interna verksamheten. Travelife är det hållbarhetsprogram som rekommenderas av SRF, Svenska Resebyråföreningen.
 

Principer och riktlinjer för Resia Travel Groups miljöarbete.

ECPAT

ECPAT

Kontakta oss:
 Telefon: +46 31-63 60 00
 Epost: 
 Adress: Resia AB, Box 1114, 405 23, Göteborg
Social sponsring

Socialt ansvar