Historia

 • 1974 - Verksamheten startas av Erland Edvardsson och Björn Kellgren genom övertag av Alingsås resebyrå. 
   
 • 1975-1990 - Resebyråerna i Stenungsund och Ulricehamn etableras.
   
 • 1984 – Koncernen blir dubbelt så stor genom etableringar och förvärv. Alla butiker går under namnet Resia och huvudkontoret flyttas till Borås.
   
 • 1990-1999 – Koncernen stärker sin position och från att ha bedrivit reseverksamhet via dotterbolag bedrivs nu all verksamhet i Resia AB. En central marknadsavdelning och gemensamt profilprogram etableras och www.resia.se lanseras. Huvudkontoret flyttas till Göteborg
   
 • 2000 - Resia går samman med Bengt-Martins och Opal Resor. Totalt har Resia Travel Group 40 butiker och 350 medarbetare.
   
 • 2001-2010 – Resia stabiliserar sin närvaro inom affärssegmentet, vilket tillför koncernen större försäljningsvolymer. Resesäljarna i Piteå med nio resebyråer i norra Sverige förvärvas, vilket bidrar till geografiskt täckning i hela landet. Grupp- och konferensresor blir ett separat affärsområde.
   
 • 2011 - Ostadig ekonomisk situation i Europa samt den arabiska våren påverkar privatresandet. Trots det behåller Resia sina marknadsandelar inom privatresesegmentet och ökar sina marknadsandelar inom affärsresor och grupp- och konferens. Resia Travel Group gör "all time high" sett till försäljningsvolymerna och säljer fler resor än någonsin tidigare.
   
 • 2012 - Resia förvärvar Resfeber och Boxoffice med systersajter i Norge och Danmark och stärker sin ställning såväl på internet som på den skandinaviska marknaden. Ytterligare tre förvärv genomförs genom Resegruppen i Jönköping, Örebro Resebyrå och Sörmlands Resebyrå, vilket får strategisk vikt för att utveckla främst affärsrese- och grupp och konferensreseverksamheten på lokala marknader. Cruise Market fördubblar sina volymer och återigen levererar Resia Travel Group de högsta försäljningssiffrorna i företagets historia.
   
 • 2013Resia förvärvar resebyrå i Visby. Satsningar mot företagsresande tillförde nya volymer och marknadsandelar. Cruise Market fördubblar återigen sina försäljningsvolymer. Försäljningen online stiger med ökade marknadsandelar och volymer. Omfattande utvecklingsprojekt bedrivs med koncernens sajter.
Resia Travel Group årsredovisningar

Årsredovisningar

Kontakta oss:
 Telefon: +46 31-63 60 00
 Epost: 
 Adress: Resia AB, Box 1114, 405 23, Göteborg
Resia Travel Group styrelse

Styrelse