Resia Travel Groups Värdeord

Då många resebolag idag upplevs sälja samma produkter blir sättet vi säljer och möter kunden på det viktigaste konkurrensmedlet. Hos Resia Travel Group kännetecknas detta av den unika Resia Travel Group-andan.

Resia Travel Group-andan vilar i första hand på tre grundläggande värdeformuleringar. Vår strävan är att dessa värderingar skall prägla hela vår verksamhet.


Respekt

Respekt är grunden i Resia Travel Groups värderingar. Attityd och inställning, såväl till varandra som till kunder och övriga intressenter, genomsyras av visad respekt för alla människors lika värde och olika behov.


Kompetens

Alla medarbetare inom Resia Travel Group besitter en hög kompetens inom sitt område. Varje individs resultat är viktigt och målet är att alla medarbetare hela tiden utvecklas.


Energi

Att sprida energi och glädje är ett aktivt val för oss då vi vet att känslor smittar. Med energi menar vi ett äkta intresse och engagemang. Att med glädje, kreativitet och personlighet alltid ge mer än vad som förväntas. 


Resia Travel Group årsredovisningar

Årsredovisningar

Kontakta oss:
 Telefon: +46 31-63 60 00
 Epost: 
 Adress: Resia AB, Box 1114, 405 23, Göteborg
Corporate Social Responsibility

Corporate Social Responsibility (CSR)