Service Center – vårt huvudkontor

Resias huvudkontor, vårt Service Center, ligger sedan 1999 i Göteborg. Här finns VD, ledning och de avdelningar som stödjer säljorganisationen inom olika områden, t ex ekonomi-, försäljnings-, marknads- och HR & Kommunikation.

Ekonomiavdelningen

Har till uppdrag att redovisa och stämma av alla ekonomiska flöden för inkommande och utgående betalningar. Ekonomiavdelningen sammanställer månadsbokslut för såväl Resia AB som för våra franchisetagare och varje år görs årsredovisningar.

Försäljningsavdelningen

Leder försäljning- och produktutveckling inom Resia. Försäljningscheferna har det yttersta ansvaret för försäljningen på våra resebyråer. Produktcheferna ansvarar för produkt- och volymutveckling inom respektive affärsområde. Säljorganisationen.

IT-avdelningen

Ansvarar för den dagliga driften av nätverk och interna datasystem på såväl våra resebyråer som på Service Center i Göteborg.

Marknadsavdelningen

Har uppdraget att kvalitetssäkra Resias varumärken, ansvara för all marknadskommunikation och producera marknadsmaterial. Marknadsavdelningen arbetar för att stödja resebyråerna i försäljningen med både lokal och central marknadsföring. Här sköts också Resias marknadsföring via sociala medier, som Facebook, Pinterest, Instagram och reseblogg.

HR & Kommunikation

HR & Kommunikation stödjer organisationens chefer och medarbetare i personalrelaterade frågor och har ansvar för att strategiskt och operativt arbeta med processer som rör ledarutveckling, rekrytering, internkommunikation, kompetensförsörjning, lön, arbetsrätt, etc. 

Säljsupport

Sköter supporten av Resias resesäljare i de säljsystem som dagligen används. Avdelningen tillhandahåller även den statistik som våra affärskunder efterfrågar.

 

Lediga jobb på Resia

Lediga jobb

Kontakta oss:
 Telefon: +46 31-63 60 00
 Epost: 
 Adress: Resia AB, Box 1114, 405 23, Göteborg
Praktik på Resia

Praktik på Resia