Socialt ansvar

Att vara engagerade i det omgivande samhället är viktigt för oss och vi har en lång tradition av att stötta sociala initiativ. Målsättningen är att bidra till verksamheter eller projekt som ligger i linje med våra värderingar med möjlighet till ett långsiktigt åtagande och en god insyn i hur pengar och andra medel används.

Socialt ansvar

Att vara engagerade i det omgivande samhället är viktigt för oss och vi har en lång tradition av att stötta sociala initiativ. Målsättningen är att bidra till verksamheter eller projekt som ligger i linje med våra värderingar med möjlighet till ett långsiktigt åtagande och en god insyn i hur pengar och andra medel används.

Tillsammans med ECPAT mot barnsexhandel

Den kommersiella barnsexhandeln är ett omfattande globalt problem. Idag står ofta onlinehandeln med barn i fokus men problematiken med resande förövare kvarstår. Vi tror att vi tillsammans med våra kunder kan minska risken för handel av barn i samband med resor. Vi var därför den första svenska resebyråkedjan att samarbeta med ECPAT genom att signera deras uppförandekod The Code. Utöver det finansiella stöd vi ger bidrar vi aktivt till att minska barnsexturismen genom att kommunicera med våra kunder och leverantörer om problematiken samt guida dem i hur de kan bidra till att minska spridningen. Vi utbildar också våra medarbetare och har infört ECPAT:s arbetsplatspolicy inom Resia Travel Group.

Tillsammans med ECPAT

mot barnsexhandeln

Den kommersiella barnsexhandeln är ett omfattande globalt problem. Idag står ofta onlinehandeln med barn i fokus men problematiken med resande förövare kvarstår. Vi tror att vi tillsammans med våra kunder kan minska risken för handel av barn i samband med resor. Vi var därför den första svenska resebyråkedjan att samarbeta med ECPAT genom att signera deras uppförandekod The Code. Utöver det finansiella stöd vi ger bidrar vi aktivt till att minska barnsexturismen genom att kommunicera med våra kunder och leverantörer om problematiken samt guida dem i hur de kan bidra till att minska spridningen. Vi utbildar också våra medarbetare och har infört ECPAT:s arbetsplatspolicy inom Resia Travel Group.
”Alla kan göra något för att försvåra handeln med barn och resebranschen är en otroligt viktig bransch för oss på ECPAT. Vi är därför så glada att Resia Travel Group är vänföretag till ECPAT Sverige och stödjer vår kamp för en värld fri från barnsexhandel.”

 

Clara Ludvigsson,
Ansvarig företagssamarbeten ECPAT

”Alla kan göra något för att försvåra handeln med barn och resebranschen är en otroligt viktig bransch för oss på ECPAT. Vi är därför så glada att Resia Travel Group är vänföretag till ECPAT Sverige och stödjer vår kamp för en värld fri från barnsexhandel.”

 

Clara Ludvigsson,
Ansvarig företagssamarbeten ECPAT

Från misär till trygghet för barn i Ukraina

Sedan 20 år har vi ett engagemang för barn i Ukraina. På senare år genom kontakt med familjehemmet Novy Dom i Reni, en mycket fattig del av Ukraina. Där får barn som lever i yttersta misär och vars föräldrar är oförmögna att ta hand om dem, bo i en lugn och trygg miljö som kan ge dem framtidstro och möjlighet till skolgång. Vårt möte med de utsatta barnen har lett till stort engagemang och ett långsiktigt åtagande. Idag kanaliseras vår stöttning till de drygt 20 barnen via stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond. Novy Dom är också centrum för hjälpverksamhet i området kring staden. Våra medarbetare har möjlighet att bidra genom ett månatligt löneavdrag som dubbleras genom Resia Travel Group.

Från misär till trygghet

för barn i Ukraina

Sedan 20 år har vi ett engagemang för barn i Ukraina. På senare år genom kontakt med familjehemmet Novy Dom i Reni, en mycket fattig del av Ukraina. Där får barn som lever i yttersta misär och vars föräldrar är oförmögna att ta hand om dem, bo i en lugn och trygg miljö som kan ge dem framtidstro och möjlighet till skolgång. Vårt möte med de utsatta barnen har lett till stort engagemang och ett långsiktigt åtagande. Idag kanaliseras vår stöttning till de drygt 20 barnen via stiftelsen New Hope Reseindustrins Barnfond. Novy Dom är också centrum för hjälpverksamhet i området kring staden. Våra medarbetare har möjlighet att bidra genom ett månatligt löneavdrag som dubbleras genom Resia Travel Group.

A reaching hand i Kapstaden

Sedan 2011 stödjer vi organisationen A Reaching Hand som drivs av en svensk kvinna vid namn Karin Hole. Organisationens verksamhet är inriktad på att hjälpa barn, ungdomar, ensamstående mammor och familjer i några av Sydafrikas mest fattiga områden.

A reaching hand i Kapstaden

Sedan 2011 stödjer vi organisationen A Reaching Hand som drivs av en svensk kvinna vid namn Karin Hole. Organisationens verksamhet är inriktad på att hjälpa barn, ungdomar, ensamstående mammor och familjer i några av Sydafrikas mest fattiga områden.