Våra varumärken

Vi vill tillsammans med leverantörer, partners och resenärer verka för ett hållbart resande och bidra till turismens positiva effekter. Genom att erbjuda kompetens och reselösningar som möjliggör ett hållbart resande vill vi underlätta för våra kunder att göra aktiva och medvetna val. Med ett värdebaserat förhållningssätt i allt vi gör vill vi skapa en hållbar grund för vårt agerande och vår affär.

En rubrik och text behövs

Så länge det finns nya saker att se, nya smaker att smaka på och nya stigar att trampa kommer vi fortsätta upptäcka. En bättre resa. Ett mänskligare möte. En bättre affär. Vi kommer att fortsätta resa, både för att få nya upplevelser under våra semesterdagar och för att genom bra möten utveckla våra affärer. Inom Resia Travel Group arbetar vi för att det mötet vi är med och skapar – mötet mellan människor, olika nationaliteter och kulturer – sker med respekt för vår omvärld. För att vi, tillsammans med våra medarbetare, leverantörer, partners och resenärer, ska agera ansvarsfullt utifrån ett lånsiktigt perspektiv. Både när det gäller miljö, sociala frågor och etik.
Resia semester
Resia företag
Resfeber
Bengt-Martins